Welkom

U kunt of wilt niet langer thuis wonen? U bent van harte welkom op een van onze locaties…

Aanmelden en kosten

U kunt of wilt niet langer thuis wonen? U bent van harte welkom op een van onze locaties.  Dunya Zorggroep richt zich voornamelijk op intramurale zorgverlening, zowel langdurig als tijdelijk verblijf is bij ons mogelijk.

U kunt in één van onze woonzorgcentra verblijven als u behoefte heeft aan intensieve zorg , bijvoorbeeld vanwege dementie of een (tijdelijke) fysieke beperking. Hiervoor heeft u een indicatie nodig. Deze kunt u krijgen van het CIZ. Zij maken uw zorgprofiel. Meer weten? Gaat u dan naar de website van het CIZ of bel naar 0900 1404. Met een indicatie wordt uw verblijf grotendeels vergoed vanuit de Wet langdurige zorg. Wel betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage aan het CAK.

Om u aan te kunnen melden kunt u contact opnemen met onze klantenservicelijn: telefoonnummer: 026 379 49 37

Fotos locatie Rijkerswoerd

Fotos locatie Elst

Wonen bij Dunya

Het liefst blijft u zolang mogelijk zelfstandig thuis wonen in uw eigen vertrouwde omgeving. Als zelfstandig wonen niet meer gaat, bieden wij u graag een veilige en vertrouwde nieuwe thuis aan in één van onze woonzorg locaties met 24-uurs zorg. Binnen Dunya hebben we een samenwerkingsbeleid. Onze ketenpartners leveren extern hulp en ondersteuning aan u binnen onze organisatie. Samen met de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, apotheek, huisartsen en ziekenhuizen vormen wij een geheel. Door deze gezonde samenwerking houden wij uw gezondheid en welbevinden goed in de gaten. Dit zorgt ervoor dat uw wensen en doelen passen bij uw behandeling. Hierdoor wordt wonen binnen één van onze woonzorglocaties aangenamer.

Voor uw veiligheid tijdens uw verblijf maken wij gebruik van de geschikte domotica systemen (persoon alarmeringssystemen) in de zorg. Doormiddel van een intakegesprek wordt er een passend systeem voor u in orde gemaakt. Dit kan verschillen van een polsband met een alert knop tot aan een valdetectie, belmat, signaalpoorten en omroeper met het doel om preventief maatregelen te nemen en calamiteiten te voorkomen.

Locatie Lotus, Arnhem Biedt mogelijkheden voor wonen met 24-uurs zorg voor ouderen met somatische aandoeningen. De zorg units hebben eigen voorzieningen tot beschikking. Voor de zelfstandige zorgvragers die binnen locatie Lotus wonen betekent dit, autonomie in hun dagelijkse leven.

Locatie Lelie, Elst Biedt mogelijkheden voor wonen met 24-uurs zorg voor ouderen met dementie en lichamelijke beperkingen. De bewoners die binnen de locatie Lelie wonen, zijn volledige afhankelijke zorgvragers. Locatie Lelie is opgedeeld in vier afdelingen met elk: een eigen hoog – laag bad, keuken en woonkamer. U woont in uw eigen unit op een afdeling met maximaal zes bewoners. Voor de doelgroep dementerende ouderen heeft de locatie Lelie een gesloten PG afdeling en een smoezelruimte, waarbij prikkels en onrust tot minima worden beperkt.

Tijdelijk verblijf

U kunt ook tijdelijk bij ons verblijven i.v.m. revalidatie of, omdat u het thuis even niet meer alleen kan redden. Wij bieden u de zelfde voorzieningen en diensten aan, als onze langdurige cliënten en streven erna om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.

Extramurale zorg aan huis

Als er behoefte is aan zorg aan huis dan worden diensten, zoals: persoonlijke verzorging en verpleging  bij u thuis aangeboden. Hiervoor is een indicatie nodig van de wijkverpleegkundige. Onze verpleegkundige kan met u een afspraak inplannen en naar de mogelijkheden kijken. Vanaf 2015 valt zorg aan huis binnen uw zorgverzekering en kunt u hierover informeren bij het Centraal administratie Kantoor (CAK).

Case management ouderenzorg

Vereenzaming en zelfverwaarlozing onder ouderen zijn een van de grootste problemen die zich nog voordoen. Nadat eventuele signalen bekend zijn bij de sociale hulpverleners en gezondheidsorganisaties, worden wij als organisatie betrokken om de situatie te beoordelen. Vanuit het speerpunt: “Veilig wonen met zorg op maat” zal er gekeken worden naar passende mogelijkheden. Case management ouderenzorg, vormt hiervoor de basis.

Bij case management ouderenzorg komt onze wijkverpleegkundige bij u thuis om uw zorg in kaart te brengen. Onze wijkverpleegkundige maakt een inschatting van uw levensdomeinen: gezondheid, welbevinden, welzijn en wonen. Doormiddel van een intakegesprek bij u thuis met de betrokkene mantelzorgers en familieleden.

Nadat thuisbezoek heeft plaatsgevonden bespreekt de wijkverpleegkundige uw gezondheid en woonsituatie intern met de betrokkene hulpverleners, bijvoorbeeld met de huisarts en het sociale wijkteam.

  • Kunt u zich prima thuis redden? Dan gebeurt er ook niets. de taken van de wijkverpleegkundige zullen bij adviseren blijven, zodat u langer thuis kunt blijven wonen met de passende zorg.
  • Kunt u zich niet meer thuis redden en zijn de mantelzorgers overbelast en of vormt zelfstandig wonen een gevaar voor uw gezondheid? Dan kan de wijkverpleegkundige met u kijken naar passende mogelijkheden.

Hierbij zal de wijkverpleegkundige u ook helpen bij het maken van de juiste keuzes. De keuzes kunnen bijvoorbeeld zijn: opname in een verzorgingshuis, verpleeghuis, woonzorgcentrum of binnen een tijdelijke logeerhuis met 24-uurs zorg.

Zijn er bij u in uw omgeving ouderen die niet de nodige zorg krijgen? Maak dit bespreekbaar en deel het met het sociale wijkteam in uw wijk.

Dagopvang

Binnen onze locatie Linde te Elst realiseren wij volledige dagopvang voor ouderen. Zoals het woord al zegt is het ”opvang” voor ouderen die dag invulling krijgen in dagdelen of gehele dagen. U wordt thuis opgehaald en weer afgezet. Ons doel is om u een zinvolle dag te bezorgen en uw mantelzorgers overdag te ontlasten.

Voordat u kunt deelnemen aan de dagopvang wordt er door onze sociaal hulpverlener een begeleidingsplan opgesteld aan de hand van een intakegesprek.

Ieder persoon is anders en heeft zijn eigen tempo en beperkingen. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om in groepsverband activiteiten te ondernemen. Doormiddel van de opgestelde begeleidingsplan kunnen de activiteitenbegeleiders u ook één-op-één begeleiding bieden tijdens activiteiten. Op deze werkwijze wordt zorg gedragen aan de juiste en gepaste activiteiten die bij uw persoonlijke situatie passen.

Locatie Linde, Elst Beschikt over moestuin, sportruimte, muziekkamer, knutsel lokaal, centraal keuken waar de activiteiten worden verzorgd. Tevens heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan de maatwerktrajecten groenvoorziening en de wereldkeuken binnen onze organisatie.

Het traject groenvoorziening is gericht op onderhoud van de groene natuur binnen en rond onze woon zorg locaties. De bezigheden bestaan uit gras en heg maaien, bladeren opruimen, bomen en planten verzorgen, takjes snoeien, onkruid verwijderen, moestuin bijhouden en vogelvoeding aanvullen. Locatie Linde, Elst Beschikt over moestuin, sportruimte, muziekkamer, knutsel lokaal, centraal keuken waar de activiteiten worden verzorgd. Tevens heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan de maatwerktrajecten groenvoorziening en de wereldkeuken binnen onze organisatie.

Het traject wereldkeuken is gericht op voorbereiden van hapjes, tussendoortjes en maaltijden. De bezigheden bestaan uit tafels dekken, servetten vouwen, hapjes maken, groente en fruit schillen en koken onder begeleiding. Zowel de dagopvang gasten als ouderen die binnen de woon zorg locatie verblijven kunnen hieraan deelnemen.

 

 

Bel onze klantenservice
(026) 379 49 37

of mail ons.

  • Minimale prikkels
  • Rustgevende en prettige woonsfeer
  • 24-uurs zorg en nabijheid
  • Multi- disciplinaire zorgteam
  • Zorg op maat
  • Cultuur sensitieve organisatie