Casemanagement Ouderenzorg Dementie

Vereenzaming en zelfverwaarlozing onder ouderen zijn een van de grootste problemen die zich nog voordoen. Nadat eventuele signalen bekend zijn bij de sociale hulpverleners en gezondheidsorganisaties, worden wij als organisatie betrokken om de situatie te beoordelen.

Case management ouderenzorg

Vereenzaming en zelfverwaarlozing onder ouderen zijn een van de grootste problemen die zich nog voordoen. Nadat eventuele signalen bekend zijn bij de sociale hulpverleners en gezondheidsorganisaties, worden wij als organisatie betrokken om de situatie te beoordelen. Vanuit het speerpunt: “Veilig wonen met zorg op maat” zal er gekeken worden naar passende mogelijkheden. Case management ouderenzorg, vormt hiervoor de basis.

Bij case management ouderenzorg komt onze wijkverpleegkundige bij u thuis om uw zorg in kaart te brengen. Onze wijkverpleegkundige maakt een inschatting van uw levensdomeinen: gezondheid, welbevinden, welzijn en wonen. Doormiddel van een intakegesprek bij u thuis met de betrokkene mantelzorgers en familieleden.

Nadat thuisbezoek heeft plaatsgevonden bespreekt de wijkverpleegkundige uw gezondheid en woonsituatie intern met de betrokkene hulpverleners, bijvoorbeeld met de huisarts en het sociale wijkteam.

  • Kunt u zich prima thuis redden? Dan gebeurt er ook niets. de taken van de wijkverpleegkundige zullen bij adviseren blijven, zodat u langer thuis kunt blijven wonen met de passende zorg.
  • Kunt u zich niet meer thuis redden en zijn de mantelzorgers overbelast en of vormt zelfstandig wonen een gevaar voor uw gezondheid? Dan kan de wijkverpleegkundige met u kijken naar passende mogelijkheden.

Hierbij zal de wijkverpleegkundige u ook helpen bij het maken van de juiste keuzes. De keuzes kunnen bijvoorbeeld zijn: opname in een verzorgingshuis, verpleeghuis, woonzorgcentrum of binnen een tijdelijke logeerhuis met 24-uurs zorg.

Zijn er bij u in uw omgeving ouderen die niet de nodige zorg krijgen? Maak dit bespreekbaar en deel het met het sociale wijkteam in uw wijk.

Bel onze klantenservice
(026) 379 49 37

of mail ons.

  • Minimale prikkels
  • Rustgevende en prettige woonsfeer
  • 24-uurs zorg en nabijheid
  • Multi- disciplinaire zorgteam
  • Zorg op maat
  • Cultuur sensitieve organisatie