Dagopvang

Binnen onze locatie Linde te Elst realiseren wij volledige dagopvang voor ouderen. Zoals het woord al zegt is het ”opvang” voor ouderen die dag invulling krijgen in dagdelen of gehele dagen…

Dagopvang

Binnen onze locatie Linde te Elst realiseren wij volledige dagopvang voor ouderen. Zoals het woord al zegt is het ”opvang” voor ouderen die dag invulling krijgen in dagdelen of gehele dagen. U wordt thuis opgehaald en weer afgezet. Ons doel is om u een zinvolle dag te bezorgen en uw mantelzorgers overdag te ontlasten.

Voordat u kunt deelnemen aan de dagopvang wordt er door onze sociaal hulpverlener een begeleidingsplan opgesteld aan de hand van een intakegesprek.

Ieder persoon is anders en heeft zijn eigen tempo en beperkingen. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om in groepsverband activiteiten te ondernemen. Doormiddel van de opgestelde begeleidingsplan kunnen de activiteitenbegeleiders u ook één-op-één begeleiding bieden tijdens activiteiten. Op deze werkwijze wordt zorg gedragen aan de juiste en gepaste activiteiten die bij uw persoonlijke situatie passen.

Locatie Linde, Elst Beschikt over moestuin, sportruimte, muziekkamer, knutsel lokaal, centraal keuken waar de activiteiten worden verzorgd. Tevens heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan de maatwerktrajecten groenvoorziening en de wereldkeuken binnen onze organisatie.

Het traject groenvoorziening is gericht op onderhoud van de groene natuur binnen en rond onze woon zorg locaties. De bezigheden bestaan uit gras en heg maaien, bladeren opruimen, bomen en planten verzorgen, takjes snoeien, onkruid verwijderen, moestuin bijhouden en vogelvoeding aanvullen. Locatie Linde, Elst Beschikt over moestuin, sportruimte, muziekkamer, knutsel lokaal, centraal keuken waar de activiteiten worden verzorgd. Tevens heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan de maatwerktrajecten groenvoorziening en de wereldkeuken binnen onze organisatie.

Het traject wereldkeuken is gericht op voorbereiden van hapjes, tussendoortjes en maaltijden. De bezigheden bestaan uit tafels dekken, servetten vouwen, hapjes maken, groente en fruit schillen en koken onder begeleiding. Zowel de dagopvang gasten als ouderen die binnen de woon zorg locatie verblijven kunnen hieraan deelnemen.

Bel onze klantenservice
(026) 379 49 37

of mail ons.

  • Minimale prikkels
  • Rustgevende en prettige woonsfeer
  • 24-uurs zorg en nabijheid
  • Multi- disciplinaire zorgteam
  • Zorg op maat
  • Cultuur sensitieve organisatie