Welkom

Bent u niet tevreden over onze zorg? Heeft u een klacht of een tip ? Blijf er niet mee zitten. Wij stellen het op prijs als u dat met ons bespreekbaar maakt.

Klachtenregeling Dunya Zorggroep 2018

Bent u niet tevreden over onze zorg? Heeft u een klacht of een tip ? Blijf er niet mee zitten. Wij stellen het op prijs als u dat met ons bespreekbaar maakt. Wij gaan dan graag met u in gesprek om samen een oplossing te vinden. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw klacht of tip onder onze aandacht te brengen.

U heeft een klacht, wat nu?

 1. Bespreek uw klacht met de betrokkene(n):

Wij adviseren u als eerst om uw klacht of tip bespreekbaar te maken met de persoon die de zorg of dienstverlening heeft geleverd. Het is bevorderend voor de relatie tussen u en de zorgverlener om samen in gesprek te gaan over uw klacht of tip en samen naar een oplossing te zoeken. Het zorgt voor transparantie en kan verhelderend voor u zijn.

 1. Bespreek uw klacht met de leidinggevende:

Bent u samen met de zorgverlener niet uitgekomen? Dan kunt u een gesprek aangaan met de leidinggevende, die zal naar uw verhaal luisteren en dit voorleggen aan de zorgverlener waar u een klacht over heeft. Ook kunt u bij uw klacht ondersteuning en advies krijgen over de mogelijke oplossing.

 1. Bespreek uw klacht met een klachtenfunctionaris:

In het geval dat de voorgaande stappen geen resultaat hebben opgeleverd dan adviseren wij u om contact op te nemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze zal u uitleg geven over de klachtenregeling en probeert de relatie tussen u en de betrokkene te herstellen.

De klachtenfunctionaris zal bemiddelen tussen u en de betrokkene partij en gezamenlijk in gesprek gaan om over uw klacht te spreken. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en doet geen uitspraken over uw klacht of die terecht is of niet.

De functie van de klachtenfunctionaris is om begrip te creëren tussen de betrokkene partijen en de samenwerking op goede sporen weer te leiden. Nadat u uw klacht bij de klachtenfunctionaris heeft neer gelegd, zal die binnen 5 werkdagen met u contact opnemen om een gesprek in te plannen. De klachtenfunctionaris is telefonisch en/of per mail bereikbaar.  Hier gegevens klachtenfunctionaris.

 1. Bespreek uw klacht met de klachtencommissie:

Komt u er niet uit met de betrokken medewerker of leidinggevende, al dan niet met hulp van de klachtenfunctionaris, dan kunt u ook terecht bij een onafhankelijke klachtencommissie.

Deze klachtencommissie brengt een advies uit omtrent uw klacht. Om tot dit advies te komen, wordt een hoorzitting gehouden waar u het woord krijgt, alsmede degene(n) over wie uw klacht gaat. Hierna brengt de klachtencommissie een schriftelijk en gemotiveerd advies uit aan de directie van de organisatie.

Als de klacht als terecht beoordeeld wordt dan zullen er maatregelen genomen worden om soortgelijke klachten in de toekomst te voorkomen.

 1. Geschillencommissie :

In het geval dat u het oneens bent met het besluit van de klachtencommissie dan is er sprake van een geschil en kunt u in beroep gaan bij de geschillencommissie. Deze kan over uw klacht een bindende uitspraak doen. Om tot deze uitspraak te komen worden alle betrokkene partijen uitgenodigd voor een gesprek, waarin ze hun kant van het verhaal kunnen voorleggen.

Voor het inschakelen van de geschillencommissie brengt de geschillencommissie kosten in rekening. Deze kosten zijn in beginsel voor de partij die het geschil inbrengt. Als de klacht als terecht wordt beoordeelt dan dient de zorgaanbieder deze kosten te voldoen.

Bel onze klantenservice
(026) 379 49 37

of mail ons.

 • Minimale prikkels
 • Rustgevende en prettige woonsfeer
 • 24-uurs zorg en nabijheid
 • Multi- disciplinaire zorgteam
 • Zorg op maat
 • Cultuur sensitieve organisatie