Welkom

Er zijn verschillende vormen van zorg mogelijk in Nederland, zowel thuis als in een (zorg)instelling, die kunnen bijdragen aan het behouden en bevorderen…

Mantelzorg

Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende ouder, kind of ander familielid, vriend of buur Zij geven die zorg omdat ze een persoonlijke band hebben met die persoon. De zorg die zij geven is langdurig, intensief en afhankelijk van de behoefte van de zorgbehoevende.

Mantelzorgdagen bij Dunya Zorggroep

Als waardering voor de inzet van Mantelzorgers organiseert Dunya Zorggroep Mantelzorg dagen, waarin de Mantelzorgers in het zonnetje worden gezet onder het genot van een hapje en een drankje.

Bent u een mantelzorger of kent u iemand in uw omgeving die mantelzorg verleent? U bent harte welkom op onze mantelzorgdagen. Voor meer informatie kunt u bellen naar onze klantenservicelijn: +31 26 379 49 37

Mantelzorg vergoedingen

Als mantelzorger kunt u beroep doen op een aantal vergoedingen of regelingen ter ondersteuning van de zorg die u levert. Hieronder zijn een aantal  vergoedingen of regelingen die voor u van toepassing kunnen zijn:

Op vakantie

Mantelzorgers moeten meestal veel regelen voordat ze op vakantie kunnen. De zorg moet immers overgenomen worden. Het komt hard aan als de vakantie niet door kan gaan of vroegtijdig afgebroken moet worden.

Annuleringsverzekering

Er is een verzekering die in al deze gevallen de annuleringskosten dekt: de Mantelzorg Annuleringsverzekering. Allianz Global Assistance ontwikkelde deze verzekering op initiatief van Mezzo. Alleen Mezzo-leden kunnen de verzekering afsluiten.

Reisverzekering

Naast de annuleringsverzekering kunt u ook de Mantelzorg Reisverzekering afsluiten. Deze dekt onvoorziene kosten door ziekte, ongeval of diefstal in uw vakantie. Bovendien kunt u in geval van nood een beroep doen op de Mondial Assistance alarmcentrale. U krijgt direct hulp in het Nederlands. De hulpverleners zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk naar huis kunt. Zo kunt u met een gerust gevoel op vakantie!

Vergoedingen van zorgverzekeraars

Een aantal zorgverzekeraars biedt in hun aanvullende verzekering een vergoeding voor vervangende zorg voor mantelzorgers. Ook worden soms de diensten van een mantelzorgmakelaar vergoed.

Mantelzorgcompliment

Per 1 januari 2015 is de landelijke regeling voor de financiële waardering van mantelzorgers (het mantelzorgcompliment) vervallen. De gemeente is vanaf heden verantwoordelijk voor de verstrekking van een jaarlijkse blijk van waardering aan mantelzorgers van hun inwoners. Informeer naar de mogelijkheden bij uw gemeente

Vergoeding reiskosten

Er bestaat geen algemene regeling voor de vergoeding van reiskosten voor mantelzorgers. Wel vergoeden sommige gemeenten reiskosten voor mantelzorgers die een bijstandsuitkering hebben. Informeer hiernaar bij uw gemeente.

Voor meer informatie over vergoedingen of regelingen kunt u de site bezoeken van Mezzo ( landelijke vereniging voor mantelzorgers).

Bel onze klantenservice
(026) 379 49 37

of mail ons.

  • Minimale prikkels
  • Rustgevende en prettige woonsfeer
  • 24-uurs zorg en nabijheid
  • Multi- disciplinaire zorgteam
  • Zorg op maat
  • Cultuur sensitieve organisatie