Welkom

Clientenraad Dunya Zorggroep 2018. Binnen Dunya Zorggroep is er een cliëntenraad actief die op komt voor de belangen van de cliënten.

Clientenraad Dunya Zorggroep 2018

Binnen Dunya Zorggroep is er een cliëntenraad actief die op komt voor de belangen van de cliënten. Deze cliëntenraad bestaat uit  personen die op verschillende niveaus betrokken zijn binnen de organisatie (zoals: cliënten, familieleden en/of naasten van cliënten en ketenpartners). Het doel van de cliëntenraad is om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening binnen Dunya Zorggroep te waarborgen en verbeteringen te adviseren waar nodig is.

De cliëntenraad geeft adviezen uit aan het management over verschillende aandachtspunten, zoals: Zorgkwaliteit, Hygiëne, privacy beleid, service en transparantie binnen de organisatie etc. De adviezen van de cliëntenraad wegen zwaar mee in de besluitvorming en ontwikkeling van de organisatie.

Doormiddel van overlegvergaderingen met het management wordt de cliëntenraad op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen . Ze zijn nauw betrokken bij het beleid van de organisatie en bewaken de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening.

Vanuit de cliëntenraad worden workshops en bijeenkomsten georganiseerd ter verbetering van de medezeggenschap en autonomie van de cliëntenraad als orgaan binnen de organisatie.

Wilt u deelnemen aan de cliëntenraad? Of heeft u een vraag? Neem gerust contact op met de voorzitter van de cliëntenraad: +31 26 379 49 37

Bel onze klantenservice
(026) 379 49 37

of mail ons.

  • Minimale prikkels
  • Rustgevende en prettige woonsfeer
  • 24-uurs zorg en nabijheid
  • Multi- disciplinaire zorgteam
  • Zorg op maat
  • Cultuur sensitieve organisatie