Medische Specialist Verpleging Thuis

Dunya biedt Medische Specialistische Verpleging Thuis diensten aan huis. MSVT zorg is bedoeld voor zorgvragers met een complexe zorgprofiel. Bij complexe zorg kunt u denken aan zorgvragers die persoonlijke…

Medische specialist verpleging thuis

Dunya biedt Medische Specialistische Verpleging Thuis diensten aan huis. MSVT zorg is bedoeld voor zorgvragers met een complexe zorgprofiel. Bij complexe zorg kunt u denken aan zorgvragers die persoonlijke verzorging en verpleging nodig hebben met betrekking tot ziektebeelden NHA, CVA, MS, PSP, EMB, Dwarslaesie, Parkinson, slechtzienden / blinden, COPD gold 4/5, dialyse thuis, aangeboren afwijkingen en oncologische aandoeningen. Deze doelgroep zorgvragers hebben specialistische deskundige en kwalitatieve zorg nodig. Geleverd door bevoegde en bekwame verpleegkundigen. Door de juiste zorg aan deze zorgvragers te bieden blijft aangepast zelfstandig thuis wonen mogelijk.

Bel onze klantenservice
(026) 379 49 37

of mail ons.

  • Minimale prikkels
  • Rustgevende en prettige woonsfeer
  • 24-uurs zorg en nabijheid
  • Multi- disciplinaire zorgteam
  • Zorg op maat
  • Cultuur sensitieve organisatie